Per nom Per transliteració Per categoria Per motiu pdf epub Login
Italino Español Français English Português Català
Numero di indici per lingua:
1200
510
1105
1099
122
843
269
El Grup de Recerca sobre el Mite i la Mitografia de la Universitat de Trieste (GRIMM- Departament de Ciències de l'Antiguitat "Leonardo Ferrero") està confegint el gran Diccionari Etimològic de la Mitologia Grega multilingüe On Line (DEMGOL). En aquests moments (maig 2009) podem fer servir les versions italiana i castellana, amb més de 900 entrades i nombroses il·lustracions, i també podem consultar més de 400 entrades en la versió francesa.

Útil per a la didàctica (e-learning) i per a consultes ràpides tant per part d'experts en la matèria com de persones dejunes de cultura clàssica, el diccionari forneix les fonts principals i una etimologia plausible dels antropònims del mite grec i llatí (sobretot dels personatges menors), assenyalant noms i termes d'origen micènic, i les propostes interpretatives més recents de la recerca lingüística. Moltes entrades tenen un enllaç amb alguna imatge triada no tant de la vasta iconografia antiga (pintura vascular, etc..) com de representacions modernes, per tal de mostrar la difusió i la vitalitat dels temes de la mitologia clàssica en la cultura europea des de l'Edat Mitjana fins ara.

El treball, que parteix de la tesi de llicenciatura de Carla Zufferli, és elaborat sota la direcció d'Ezio Pellizer, amb la col·laboració de molts membres del GRIMM: Francesca Marzari, Luisa Benincampi, Stefano di Brazzano, Alberto Cecon, Alberto Pavan; treballen en la traducció francesa Francesca Marzari i Françoise Létoublon (grup HOMERICA, Grenoble, que realitza experiments de Traducció Automàtica en suport informàtic); en l'espanyola hi treballen Josep Antoni Clua Serena (Barcelona), Diana De Paco Serrano (Múrcia) i Álvaro Ibáñez Chacón (Granada).

Una traducció en llengua anglesa, portuguesa-brasilera i catalana aviat serà iniciada i posada a la xarxa per altres membres del GRIMM que treballen a Birmingham, Belo Horizonte. Baltimore, Barcelona i d'altres llocs; així estarà a disposició d'un nombre més elevat d'estudiants i estudiosos de les ciències humanístiques i de la cultura clàssica.

La publicació al web és a cura del laboratori Hirema (Historical Resources Management Laboratory), webmaster Giovanni Zorzetti.

Per a més informació podeu clicar en els enllaços següents: Presentazione (Ezio Pellizer)
Tecnologie (Nevio Zorzetti)

Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di scienze dell'Antichità "Leonardo Ferrero"
Copyright : Pellizer-Zufferli-Marzari