Prema imenu Prema transliteraciji Prema kategoriji Prema temi pdf epub Prijava
Italino Español Français English Português Català
Numero di indici per lingua:
1200
510
1105
1099
122
843
269

Projekt velikoga višejezičnog i mrežno dostupnog Etimološkoga rječnika grčke mitologije (Dizionario Etimologico della Mitologia Greca multilingue on-line – DEMGOL) pokrenula je skupina znanstvenika koji se na Sveučilištu u Trstu u Odjelu za antičke znanosti Leonardo Ferrero bave istraživanjem mita i mitologije (Il Gruppo di Ricerca sul mito e la Mitografia – GRIMM). Već u svibnju 2009. godine bilo je mrežno dostupno 900 natuknica na talijanskom i španjolskom, a preko 400 natuknica i na francuskom jeziku.

Rječnik ima didaktičku namjenu (e-učenje), a omogućava poznavateljima antičke kulture, kao i onima manje upućenima, lak i brz pristup temeljnim izvorima grčke i rimske mitologije. Rječničke natuknice uključuju etimologije mitskih antroponima (posebice manje poznatih likova), upućuju na imena i nazivlje mikenskoga podrijetla, kao i na suvremene lingvističke interpretacije tih imena. Mnoge su natuknice povezane sa slikama. One manjim dijelom potječu iz goleme (i već dobro poznate) antičke ikonografije poput oslikavanja vaza, a većinom su odabrane iz moderne umjetničke produkcije kako bi se pokazala rasprostranjenost i vitalnost tema i motiva antičke mitologije u europskoj kulturi od srednjega vijeka do danas.

Ezio Pellizer voditelj je toga projekta, kojemu je polazište bila disertacija Carle Zufferli (1992.). Suradnici su brojni članovi GRIMM-a: Francesca Marzari, Luisa Benincampi, Stefano di Brazzano, Alberto Cecon, Alberto Pavan.

Na prijevodu na francuski jezik rade Francesca Marzari e Françoise Létoublon (skupina HOMERICA u Grenoblu koja eksperimentira tehnologijom automatskoga računalnog prevođenja).

Prijevod na španjolski jezik vode José Antonio Clúa Serena iz Barcelone, Diana De Paco Serrano iz Murcie i Álvaro Ibáñez iz Granade.

Prijevod rječnika na engleski, portugalski (brazilski) i katalonski zasluga je drugih članova GRIMM-a koji rade u New Hampshiru (SAD), na Cipru, u Barceloni, u Belo Horizonteu i drugdje.

Rječnik tako postaje dostupan sve većem broju proučavatelja humanističkih znanosti i antičke kulture.

Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di scienze dell'Antichità "Leonardo Ferrero"
Copyright : Pellizer-Zufferli-Marzari