Per nom Per transliteració Per categoria Per motiu pdf Login
Italino Español Français English Português Català
Numero di indici per lingua
1258
1109
1126
930
511
301
122

El laboratori d’estudi sobre la mitologia que fa avançar i créixer el DEMGOL (Diccionari Etimològic de la Mitologia Grega On Line) en els últims deu anys ha produït un material creixentment ampli, operatiu i útil per a l’ensenyament de la cultura mediterrània antiga i del mite grec. Ja hi ha més de 1.200 entrades (any 2017), consultables també per categories i per tipologia (noms femenins, nomina homerica, pobles imaginaris, animals i monstres, etc.); les traduccions en llengua espanyola, catalana i portuguesa (brasilera) van pràcticament al pas amb les noves entrades en italià, mentre la francesa ha arribat a més de la meitat del total. Podem esperar amb confiança els progressos de la traducció en llengua croata, començada fa poc (abril 2015) i, finalment, podem esperar de trobar col·laboradors per fer avançar l’anglesa.

Útil per a la didàctica (e-learning) i per a una cerca ràpida per part d’experts, però fàcil de consultar també per a persones sense coneixements de cultura clàssica, el Diccionari Etimològic de la Mitologia Grega On Line dóna les fonts principals sobre cada personatge i una etimologia fiable dels antropònims del mite grec i llatí (sobretot pel que fa als personatges menors), assenyala noms i termes d’origen micènic, i analitza les propostes interpretatives més recents de la recerca lingüística, criticant quan és necessari les interpretacions palesament errònies o inacceptables. Pot ser útil també per ensenyar als principiants alguns elements fonamentals de la «formació dels noms» en grec antic.

Moltes entrades van il·lustrades amb alguna imatge, triada no tant entre la vasta iconografia antiga (pintures vasculars, etc.), com entre les reelaboracions modernes, per mostrar també la difusió i la vitalitat dels temes de la mitologia «clàssica» en la cultura europea i en general «occidental», de l’antiguitat a l’edat mitjana, del renaixement fins avui. No hi manquen enllaços (links) a llocs on es poden trobar imatges o altres manifestacions que testimonien la vastitud i la difusió de l’interès pels mites grecs en el món global contemporani i mediàtic (cf. e.g. les entrades AQUIL·LES, HÈRACLES, EROS, PARIS).

No es tracta d’una publicació impresa, sinó d’un hipertext en moviment, un laboratori dinàmic on cadascun dels col·laboradors, des de diversos llocs del planeta, pot contribuir amb millores, correccions, rectificacions o afegits.

El nivell aconseguit actualment (2017), en tot cas, depassa les 1.200 entrades i comprèn també noms del mite que no es troben en el mare magnum de la informació on line (sense comptar les rectificacions i actualitzacions respecte d’alguns dels Diccionaris de mitologia existents, tant a la xarxa com impresos: Smith, Carnoy, Room, Wiki, Myth Index, etc.). Pot ser doncs visitat i consultat útilment a escala global per un públic ampli d’estudiants i estudiosos en llengua espanyola, portuguesa (brasilera), catalana, croata, anglesa, francesa i naturalment italiana.

Per a un llistat dels col·laboradors, cfr. la pàgina web: http://grmito.units.it/content/gruppo .

Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di scienze dell'Antichità "Leonardo Ferrero"
Copyright : Pellizer-Zufferli-Marzari