Prema imenu Prema transliteraciji Prema kategoriji Prema temi pdf Prijava
Italino Español Français English Português Català
Numero di indici per lingua
1258
1109
1126
930
511
301
122

U posljednjih je deset godina skupina znanstvenika koji rade na projektu višejezičnoga i mrežno dostupnogaEtimološkog rječnika grčke mitologije - DEMGOL ( Dizionario Etimologico della Mitologia Greca On-Line) prikupila i objavila opsežnu građu o antičkoj mediteranskoj kulturi i grčkoj mitologiji. Na talijanskom je jeziku od 2017. godine dostupno više od 1200 natuknica pretraživih prema različitim kategorijama (ženska imena, homerska imena, mitski narodi, životinje, nemani i sl.). Prijevodi na kastiljski, katalonski i portugalski (brazilski) idu u korak s novim pojavnicama na talijanskome, a francuska je inačica dostigla polovicu građe objavljene na talijanskom jeziku. Očekujemo napredak i u prijevodu na hrvatski jezik koji je započeo u travnju 2015. godine, a nadamo se novim suradnicima koji će raditi na prijevodu na engleski jezik. Rječnik ima didaktičku namjenu ( e-učenje) i omogućava poznavateljima antičke kulture, kao i onima manje upućenima, lak i brz pristup temeljnim izvorima grčke i rimske mitologije. Etimološki rječnik grčke mitologije pruža temeljne informacije o junacima antičke mitologije, izbor izvora te etimologiju grčkih mitoloških antroponima (poglavito manje učestalih imena). Imena i nazivi mikenskoga podrijetla posebno se označuju. Rječnik također donosi recentna etimološka tumačenja s kritičkim osvrtom na one pretpostavke koje su očito pogrešne i neutemeljene. DEMGOL može poslužiti i kao građa za uvodno poučavanje tvorbe riječi u starogrčkom jeziku. Kako bi se pokazala rasprostranjenost i životnost tema antičke mitologije u europskoj kulturi od antike, preko srednjega vijeka i renesanse pa sve do danas, mnogim su imenima pridružene slike (iz antičke ikonografije i kasnijih razdoblja likovne umjetnosti). Također su uključene i poveznice na stranice preuzete iz drugih medija koji potvrđuju širinu interesa za grčku mitologiju u globalnom suvremenom svijetu (usp. AHILEJ, HERAKLO, EROS, PARIS).

Budući da se DEMGOL ne nalazi na tiskanom nego u pokretnom i dinamičnom mediju, svi suradnici diljem svijeta mogu pridonijeti ovom projektu poboljšanjima, ispravcima ili dodatcima. Građa koja je do 2017. godine uključena u rječnik obuhvaća imena koja nisu dostupna u nekim drugim tiskanim izvorima ili na mrežnim stranicama ( Smith, Carnoy, Room, Wiki, Myth Index, itd.), a zahvaljujući višejezičnoj koncepciji pristup je omogućen studentima i znanstvenicima španjolskoga, portugalskoga, katalonskoga, hrvatskoga, engleskoga, francuskoga i talijanskoga govornoga područja.

Članak o suradnicima dostupan je na mrežnoj stranici: http://grmito.units.it/content/gruppo.

Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di scienze dell'Antichità "Leonardo Ferrero"
Copyright : Pellizer-Zufferli-Marzari